Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.19/22), glava III. – Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, od članka 60. do članka 86.

Opći uvjeti

Trgovac je Coussinet j.d.o.o., S.R. Njemačke 4, 10020 N.Zagreb, koja posluje pod trgovačkim imenom Coussinet. Kupac robe je posjetitelj web shopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu trgovcu ili pošalje narudžbu pa proizvod plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Slike i opisi

Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni ne moraju nužno biti identični. Djelatnici web shopa coussinet.hr nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave! Putem web shopa www.zgfshop.hr kupcu je omogućena kupnja dijela asortimana proizvoda koji se nalaze na stranicama trgovca. Cijene su s PDV-om. Valuta je euro (EUR). Trgovac se obavezuje održavati web sjedište u skladu s dobrom ekonomskom praksom i u maniri dobrog gospodarstvenika, te nije odgovoran za kvalitetu internetske veze kojom kupac pristupa web sjedištu trgovca. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede za kupnju putem interneta

Naručivanje

Proizvodi se naručuju putem košarice i neopozivi su. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se kupac otkazati narudžbu, trgovac će kupcu vratiti uplaćen novac (uvećan za propisanu kamatnu stopu) što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.

Plaćanje

Naručene proizvode i usluge kupac može platiti na jedan od sljedećih načina:

- pouzećem, odnosno gotovinom prilikom dostave
- uplatom u pošti, banci, FINI ili internet bankarstvom

U slučaju da kupac robu namjerava platiti e-bankingom/virmanom, rok za uplatu je 24 sata. Nakon tog roka trgovac ne može garantirati stanje skladišta i dobavljivost naručenih artikala. Obrada narudžbe počinje teći od trenutka vidljivosti uplate na našem računu. Ako je uplata uslijedila nakon roka, a roba je raspoloživa, pokreće se postupak dostave. Ako roba nije raspoloživa, pristupa se povratu preplaćenih sredstava (uvećanih za zakonske kamate po kamatnoj stopi poslovne banke kod koje vodi transakcijski račun) u roku od najviše 30 dana od dana uplate.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Coussinet j.d.o.o. ( u daljnjem tekstu Coussinet) , S.R. Njemačke 4, 10020 Novi Zagreb, OIB: 64344693482, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Coussinetov prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka

Coussinet je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Coussinet kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

Coussinet, u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Coussinet je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt: info@coussinet.hr ili putem telefona 098/818-008.

Osobni podaci koje prikupljamo

Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

- osnovne osobne podatke (ime i prezime)
- osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)
- podatke vezane uz korištenje Coussinet web shopa
- ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača.

Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

Coussinet prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (vašu) izričitu privolu.

Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

- prodaja roba i usluga
- prodajne i marketinške aktivnosti Coussinet
- upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija
- postupak naplate ili prisilna naplata dugova
- druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja tvrke


Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

- obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
- sprječavanje i otkrivanje prijevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

Pristup osobnim podacima

Coussinet poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Coussineta.

Obrada osobnih podataka

Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Coussinet prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Coussineta.

Ostvarenje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Coussinet j.d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

Coussinet svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

- putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu Coussinet registrirane e-mail adrese na info@coussinet.hr


Pravo na prigovor nadzornom tijelu

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Coussinet j.d.o.o., prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 01/4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

Čuvanje osobnih podataka

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)

Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

- slanjem elektroničke pošte na info@coussinet.hr
- pisanim putem na adresu: Coussinet j.d.o.o., S.R.Njemačke 4, 10020 Novi Zagreb
- pozivom na telefon 098/818-008.

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

Coussinet redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama www.coussinet.hr. Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

Uvjeti obrade osobnih podataka zbog pružanja usluge dostava i povrata

Za potrebe pružanja usluge dostava i povrata robe Coussinet prikuplja sljedeće podatke:

- ime i prezime
- adresa isporuke ili preuzimanja robe
- broj telefona i/ili mobilnog telefona
- informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružateljima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašteni su od strane Coussineta za obradu osobnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Newsletter i uporaba osobnih podataka za marketing

Ukoliko korisnik želi primati obavijesti o našoj ponudi putem elektroničke pošte potrebno je napraviti prijavu na Newsletter (https://www.zgfshop.hr/newsletter/). Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te unijeti adresu elektroničke pošte na koju želi primati Newsletter. U svakom trenutku korisnik može izvršiti odjavu na naš Newsletter sukladno uputama koje će dobiti e-poštom nakon prijave, kao i na svakom Newsletteru. Svi registrirani korisnici zgfshop web mjesta, u svakom trenutku u svom profilu mogu prijaviti ili odjaviti Newsletter.