Dostava i reklamacije

Opći uvjeti dostave

Okvirni je rok isporuke od 3 do 10 radnih dana, osim proizvoda za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Dostava na kopnu je od 3 do 7 radnih dana, dostava na otoke najviše 10 radnih dana, ovisno o rasporedu vožnje trajekata. Rok počinje od trenutka kad Coussinet j.d.o.o. zaprimi potvrdu o valjanosti narudžbe. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Cijena dostave iznosi 5 za narudžbe do 149 . Za narudžbe od 150 dostava je besplatna.

Trenutačni status vaše narudžbe (zaprimljena, u pakiranju, završeno pakiranje, predano na dostavu) možete pratiti u sklopu svog profila kroz modul narudžbe. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shopa dostavnim službama daju telefonski broj i e-mail adresu koje je kupac naveo prilikom kupnje.

Ostali uvjeti dostave

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka i oštećenja u dostavi. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. U slučaju kašnjenja zbog više sile (izgubljeni proizvodi, oštećeni proizvodi u dostavi u distribucijskom centru partnera, koje je isti vratio web shopu www.coussinet.hr bez isporuke kupcu i sl.) Coussinet j.d.o.o. ne preuzima odgovornost na „prvi rizik“ i obvezuje se poslati zamjenski proizvod u najkraćem roku.

Povrat proizvoda/reklamacije

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima;

- isporuka robe koja nije naručena

- isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

- ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac može zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 7 (sedam) dana od primitka na adresu dostave. Web shop coussinet.hr obvezuje se reklamirani proizvod zamijeniti istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva.

Kupac je dužan reklamirani proizvod dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno kroz web formular za reklamacije.U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) radnih dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora pismenim putem. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Coussinet j.d.o.o., S. R. Njemačke 4, 10020 Novi Zagreb ili na e-mail info@coussinet.hr u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu. Ugovor se smatra otkazanim kada trgovac primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 7 dana od otkazivanja ugovora. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Pravo na otkaz ugovora kupac ima sukladno Zakonu o zaštiti potrošača koji govori o općim odredbama za ugovore sklopljene na daljinu.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je proizvod poslan na adresu Kupca.

Rješavanje sporova u slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Kupnjom proizvoda kupac prihvaća uvjete poslovanja.

COUSSINET j.d.o.o., S.R. Njemačke 4, 10020 Novi Zagreb email: info@coussinet.hr tel: +3851-6637-146 OIB: 64344693482 MBS: 080984290 Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu Žiro račun kod Erste&Steiemarkische Bank d.d. : IBAN HR5224020061100750727